Bảo mật thông tin

Những thông tin khi bạn điền vào mục liên hệ sẽ đều được đảm bảo sự an toàn cần thiết và dongho.edu.vn đảm bảo sẽ không cung cấp các thông tin cá nhân nếu không được sự cho phép của chủ thể.

  • Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

+ Việc thu thập thông tin cá nhân của mọi người sẽ giúp sự tương tác giữa quản trị viên và độc giả tương tác với nhau tốt hơn, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp và khắc phục nhanh chóng để ngày càng hoàn thiện website hơn.

+ Là nơi để mọi người có thể đóng góp bài viết của mình và khi được xét duyệt để đăng lên website thì sẽ có thông tin cần thiết để chiết khấu nhuận bút.

  • Hình thức bảo mật:

+ Đảm bảo các thông tin chỉ có hai bên hợp tác và liên kết biết

+ Nếu xảy ra các trường hợp rò rỉ thông tin làm ảnh hưởng đến cá nhân tham gia tại website thì dongho.edu.vn sẽ có biện pháp khắc phục nhanh chóng.

+ Nếu có đơn vị thứ ba muốn biết thông tin để gửi đến cá nhân những ưu đãi riêng biệt hoặc giới thiệu dịch vụ thì quản trị viên sẽ chịu trách nhiệm thông báo đến người đó. Chỉ khi nhận được sự đồng ý thì chúng tôi mới cung cấp.

Tất cả những hình thức bảo mật thông tin được nêu trên đều sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người khi cung cấp thông tin cá nhân của mình tại dongho.edu.vn. Vậy nên bạn có thể yên tâm nhé.